Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice

Predpisi, na katere predpis vpliva