DN UO, Št.120- 13.11.2009

13. 11. 2009
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (120/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 14.11.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012