Krajevna skupnost Ljubno

031 302 377
info@ks-ljubno.si
Povezava
Dejan Šparakl, predsednik
Ljubno 133, 4244 Podnart
Zapisniki sej Sveta KS Ljubno
Zapisniki