Odbor krajevnih skupnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Gregor Remec, KS Lancovo
 • podpredsednik, Rajko Mikolič, KS Srednja Dobrava
 • Marija Hrovat, KS Begunje
 • Izidor Arih, KS Brezje
 • Dušan Beton, KS Kamna Gorica
 • Nejc Kliček, KS Kropa
 • Tatjana Justin, KS Lesce
 • Boštjan Soklič, KS Ljubno
 • Dušan Jelovčan, KS Mošnje
 • Jožef Bešter, KS Otok
 • Nejc Šter, KS Podnart
 • Simon Resman, KS Radovljica