Odbor krajevnih skupnosti

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Gregor Remec, KS Lancovo
 • namestnica predsednika, Marija Hrovat, KS Begunje
 • član, Tomaž Sitar, KS Brezje
 • član, Matjaž Kavar, KS Kropa
 • članica, Špela Globočnik, KS Lesce
 • član, Dejan Šparakl, KS Ljubno
 • član, Dušan Jelovčan, KS Mošnje
 • član, Jožef Bešter, KS Otok
 • član, Nejc Šter, KS Podnart
 • član, Simon Resman, KS Radovljica
 • članica, Darja Šlibar, KS Srednja Dobrava
 • član, Dušan Beton, KS Kamna Gorica