Občina Radovljica

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Ciril GLOBOČNIK
SI67759076
5883466000
SI56 0130 2010 0007 805
BSLJSI2X
SI56 0130 2502 0309 137
SI11 76023-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

04 537 23 00
04 531 46 84
obcina.radovljica@radovljica.si

Predstavitev

1994
118
52
19072
SURS
Povezava