DN UO, Št.132 - 8. 10. 2010

08.10.2010
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu - socialna oskrba na domu (115/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 09.10.2010
Redakcijski popravek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Radovljica (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.10.2010
Začetek veljavnosti: 08.10.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono na vhodu v Radovljico (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 09.10.2010
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo ”za Merkurjem” v Lescah (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 16.10.2010
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 16.10.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 09.10.2010
Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v območju Občinskega lokacijskega (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 16.10.2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Radovljica (132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 09.10.2010