DN UO, Št. 64 - 07.7.2006

07.07.2006
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica in določitvi števila (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Odlok o organiziranosti javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce (59/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2005
Začetek veljavnosti: 18.02.2006
Konec veljavnosti: 06.10.2012
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovna cona Lesce - jug (64/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovna cona Lesce - jug (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2006 (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006
Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Radovljica (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006
Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Radovljica (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju občinskega lokacijskega načrta za Poslovno cono na vhodu v Radovljico (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Konec veljavnosti: 14.11.2020
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovodnega sistema (64/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju Občinskega lokacijskega načrta Centralna čistilna naprava (severni del). (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Konec veljavnosti: 07.12.2019
Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Konec veljavnosti: 14.11.2020
Odlok o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Konec veljavnosti: 17.06.2020
Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta (64/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Konec veljavnosti: 14.11.2020
Odlok o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo v območju Občinskega lokacijskega načrta PC Lesce – jug (64/20)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 15.07.2006
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Radovljica za volilno leto 2006 NEVELJAVEN (64/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2006
Začetek veljavnosti: 08.07.2006