DN UO, št.133 - 8. 10.2010

08.10.2010
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah (123/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 16.10.2010
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2011 (136/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 16.10.2010