DN UO, Št. 214 - 24.6.2016

24. 6. 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 – rebalans II (DN UO, Št. 214 - 24.6.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (DN UO, Št. 214 - 24.6.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2016
Začetek veljavnosti: 02.07.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice (DN UO, Št. 214 - 24.6.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2016
Začetek veljavnosti: 02.07.2016
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica (DN UO, Št. 214 - 24.6.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2016
Začetek veljavnosti: 25.06.2016
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 214 - 24.6.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2016
Začetek veljavnosti: 01.09.2016
Konec veljavnosti: 28.12.2019