26. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 28.10.2009

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica (DN UO, Št.121 - 4.12.2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009
Konec veljavnosti: 31.05.2016
Odlok o koncesiji za obstoječi žičniški napravi v Krpinu in Kamni Gorici (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 23.02.2010
Spremembe in dopolnitve odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (120/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 14.11.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odredba o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009