Domov Občina Predpisi Register predpisov

Spremembe in dopolnitve odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Predpisi, na katere predpis vpliva