DN UO, Št. 243, 29.6.2018

29. 6. 2018 Boštjan L.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - rebalans I (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Odlok o občinskih cestah (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 07.07.2018
Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Radovljica (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 14.07.2018
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (DN UO, Št. 243, 29.6.2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2018
Začetek veljavnosti: 14.07.2018