Domov Občina Predpisi Register predpisov

Spremembe in dopolnitve odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja