Domov Občina Predpisi Register predpisov

Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Predpisi, na katere predpis vpliva