Domov Občina Predpisi Register predpisov

Spremembe in dopolnitve odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja