Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah

Predpisi, na katere predpis vpliva