DN UO, Št. 55 - 06.10.2005

06.10.2005
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (55/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 14.10.2005
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za »poslovno cono Lesce - vzhod” (55/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.09.2005
Začetek veljavnosti: 14.10.2005