DN UO, Št. 207, 24.12.2015

24.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, Št. 207, 24.12.2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 01.01.2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, Št. 207, 24.12.2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 25.12.2015
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2016 (DN UO, Št. 207, 24.12.2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 01.01.2016
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2016 (DN UO, Št. 207, 24.12.2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 01.01.2016