DN UO, Št. 234, 3.11.2017

03.11.2017 Boštjan L.
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (DN UO, Št. 234, 3.11.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.11.2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (DN UO, Št. 234, 3.11.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2017
Začetek veljavnosti: 04.11.2017
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, Št. 234, 3.11.2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.10.2017
Začetek veljavnosti: 01.12.2017
Konec veljavnosti: 01.06.2020