DN UO, Št.110- 06.02.2009

6. 2. 2009
Sklep o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa Občine Radovljica Deželne novice (110/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2009
Začetek veljavnosti: 14.02.2009
Konec veljavnosti: 01.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo
Redakcijski popravek grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica (110/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 28.01.2009
Začetek veljavnosti: 06.02.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Sklep o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa Občine Radovljica Deželne novice (110/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2009
Začetek veljavnosti: 07.02.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Pravilnik o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (DN UO, Št.110- 06.02.2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2009
Začetek veljavnosti: 14.02.2009
Konec veljavnosti: 18.06.2022