Domov Občina Predpisi Register predpisov

Redakcijski popravek grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 90/2000 in grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog