Sklep o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa Občine Radovljica Deželne novice

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem