Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans I

Predpisi, na katere predpis vpliva