DN UO, Št. 206, 6.11.2015

06.11.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 – rebalans II (DN UO, Št. 206, 6.11.2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.11.2015
Začetek veljavnosti: 07.11.2015
Poslovnik o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica uradno prečiščeno besedilo (DN UO, Št. 206, 6.11.2015)
Status: Veljavno
Organ: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Datum sprejetja: 04.11.2015
Začetek veljavnosti: 08.11.2015