DN UO, Št. 195 - 6.2.2015

06.02.2015
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2015 (195/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2015
Začetek veljavnosti: 07.02.2015
Konec veljavnosti: 02.04.2016
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 (196/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2015
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 (195/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2015
Začetek veljavnosti: 07.02.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2016