DN UO, Št. 74 - 06.4.2007

06.04.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (74/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Začetek veljavnosti: 07.04.2007
Konec veljavnosti: 30.11.2019
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radovljica za leto 2006 (74/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2007
Začetek veljavnosti: 07.04.2007
Odredba o vrednosti faktorja za izračun takse ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo v občini Radovljica za leto 2007 (74/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2007
Začetek veljavnosti: 20.04.2007