Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva