Domov Občina Predpisi DN UO, Št.116- 17.7.2009

DN UO, Št.116- 17.7.2009

17.07.2009
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično nakupovalni center - 2. faza (116/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.07.2009
Začetek veljavnosti: 25.07.2009
Konec veljavnosti: 30.11.2019
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (116/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.07.2009
Začetek veljavnosti: 01.08.2009
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2010 NEVELJAVEN (116/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.07.2009
Začetek veljavnosti: 18.07.2009