Domov Občina Predpisi Register predpisov

Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, določitvi števila otrok v oddelkih in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca