DN UO, Št.151 - 23. 12.2011

23.12.2011
Pravilnik o delovanju predstavnikov Občine Radovljica, imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Radovljica (151/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2012 (151/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radovljica (151/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2011
Začetek veljavnosti: 24.12.2011
Konec veljavnosti: 03.11.2017
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2012 - NEVELJAVEN (151/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2011
Začetek veljavnosti: 01.01.2012