Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za TNC3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3)