Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod in kablovod Lesce - Bled (za del trase, ki poteka po območju Občine Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva