DN UO, Št. 161 - 13. 7. 2012

13.07.2012
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s Strategijo prostorskega razvoja Občine Radovljica (SPRO) in Prostorskim redom Občine Radovljica (PRO) (161/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 21.07.2012
Konec veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet (161/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 21.07.2012