DN UO, Št. 220, 30.12.2016

30.12.2016 Boštjan L.
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 31.12.2016
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 31.12.2016
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta vzpostavitve lesno predelovalnega centra Radovljica – LPC Radovljica (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 14.01.2017
Konec veljavnosti: 10.06.2017
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2017 (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Konec veljavnosti: 31.12.2017
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Konec veljavnosti: 31.12.2017
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, Št. 220, 30.12.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Konec veljavnosti: 01.12.2017