DN UO, št. 285, 15.10.2021

15. 10. 2021 Boštjan L.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini Radovljica (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Pravilnik