20. seja občinskega sveta

22. 9. 2021 Klemen Š.
Seja je potekala dne 29.09.2021 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2021 Rebalans II (DN UO, št. 284, 30. 9. 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 01.10.2021
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Odlok
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v občini Radovljica (DN UO, št. 285, 15.10.2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2021
Začetek veljavnosti: 16.10.2021
Tip objave: Pravilnik