2.izredna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 09.04.2003

Predpisi, sprejeti na tej seji

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica (27/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.04.2003
Začetek veljavnosti: 23.04.2003
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o Zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje "Na Plani" v Lescah (27/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik gorenjske (15.04.2003)
Datum sprejetja: 09.04.2003
Začetek veljavnosti: 23.04.2003
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ZN za Turistično nakupovalni center Lesce-I. faza (27/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.04.2003
Začetek veljavnosti: 23.04.2003