DN UO, Št. 27 - 15.4.2003

15. 4. 2003
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica (27/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.04.2003
Začetek veljavnosti: 23.04.2003
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ZN za Turistično nakupovalni center Lesce-I. faza (27/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.04.2003
Začetek veljavnosti: 23.04.2003