17. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 20.06.2012

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskem letu 2012/2013 (160/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 05.07.2012
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (160/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s Strategijo prostorskega razvoja Občine Radovljica (SPRO) in Prostorskim redom Občine Radovljica (PRO) (161/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 21.07.2012
Konec veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Leški hrbet (161/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 21.07.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2012 (159/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 11.08.2012