Domov Občina Predpisi DN UO, št. 211, 1.4.2016

DN UO, št. 211, 1.4.2016

01.04.2016
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2015 (DN UO, št. 211, 1.4.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica (DN UO, št. 211, 1.4.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2016
Začetek veljavnosti: 31.05.2016
Sklep o statusnih spremembah Javnega zavoda Turizem Radovljica (DN UO, št. 211, 1.4.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2016 (DN UO, št. 211, 1.4.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2016
Začetek veljavnosti: 02.04.2016