DN UO, Št. 205, 9.10.2015

09.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, Št. 205, 9.10.2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2015
Začetek veljavnosti: 17.10.2015
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (DN UO, Št. 205, 9.10.2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2015
Začetek veljavnosti: 01.11.2015