DN UO, Št.144 - 29.7. 2011

29.07.2011
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (144/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 06.08.2011
Konec veljavnosti: 30.11.2019
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce - 2. faza (144/22011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 25.07.2011
Konec veljavnosti: 30.11.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (144/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 06.08.2011
Konec veljavnosti: 30.11.2019