DN UO, Št. 66 - 15.9.2006

15.09.2006
Odlok o zazidalnem načrtu za centralno območje Radovljice - prečiščeno besedilo (66/2006)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.09.2006
Začetek veljavnosti: 16.09.2006
Sklep o določitvi izvajanja gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda (66/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.06.2006
Začetek veljavnosti: 23.09.2006