DN UO, Št.128 - 16.7.2010

16.07.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce (128/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2010
Začetek veljavnosti: 24.07.2010
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 NEVELJAVEN (128/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2010
Začetek veljavnosti: 17.07.2010