DN UO, Št.122 - 8. 1. 2010

08.01.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Linhartova dvorana Radovljica (122/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.05.2010
Konec veljavnosti: 31.05.2016
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Radovljica (122/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2009
Začetek veljavnosti: 08.01.2010
Redakcijski popravek odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica (DN UO, št. 121/2009) (122/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 22.12.2009
Začetek veljavnosti: 08.01.2010
Odlok o dopolnitvi Odloka o javnih površinah v Občini Radovljica (22/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.01.2010