DN UO, Št.148 - 7. 10.2011

07.10.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za Centralno območje Radovljice (148/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2011
Začetek veljavnosti: 15.10.2011
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Radovljica (148/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2011
Začetek veljavnosti: 08.10.2011