DN UO, Št. 165 - 5. 10. 2012

05.10.2012
Sklep o začetku likvidacijskega postopka Javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce (165/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (165/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 01.11.2012
Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce (165/20121)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica (165/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 19.10.2012
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo Gradnikove ceste v Radovljici (165/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice (165/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2012 (165/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012