DN UO, Št. 157 - 6.4.2012

06.04.2012
Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Radovljica (157/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2012
Začetek veljavnosti: 14.04.2012
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (157/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2012
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce (157/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2012
Začetek veljavnosti: 14.04.2012
Obvezna razlaga 6. člena Odloka o Zazidalnem načrtu Center Lesce (157/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012
Redakcijski Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (157/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Začetek veljavnosti: 06.04.2012
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Radovljica za leto 2011 (157/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.03.2012
Začetek veljavnosti: 07.04.2012