DN UO, Št. 172 - 5. 4. 2013

5. 4. 2013
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Brezovica 1 (172/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 13.04.2013
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Brezovica 2 (172/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 13.04.2013
Obvezna razlaga 9. člena Odloka o sprejetju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Radovljica (172/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 13.04.2013
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radovljica za leto 2012 (172/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 06.04.2013
Pravilnik o razveljavitvi pravilnikov s področja urejanja stanovanjskih zadev (172/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 06.04.2013
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leti 2013 in 2014 (172/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2013
Začetek veljavnosti: 06.04.2013