DN UO, Št. 193 - 24.12.2014

24.12.2014
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2015 (193/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2014
Začetek veljavnosti: 24.12.2014
Konec veljavnosti: 01.01.2016
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2015 (193/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.01.2015
Konec veljavnosti: 01.01.2016
Sklep o začasnem financiranju Občine Radovljica v obdobju januar – marec 2015 (193/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 16.12.2014
Začetek veljavnosti: 25.12.2014